yeni
popüler
  sorular içinde ara
  yeni soru sor
  son sorular
  son cevaplar
  kategoriler
  • süslü
  • moda alışveriş
  • kuaför & güzellik merkezi
  • sağlık
  • spor
  • gönül işleri
  • aile arkadaş ilişkileri
  • cinsellik
  • eğitim & kariyer
  • seyahat
  • pet
  • sanat
  • bürokrasi
  • diğer
  girdi yaz
  medya ekle
  • linki kopyala
  • şikayet et
  • girdiler (2)
  • medya (0)

  1. ukte (yazar: jamiasue)

  kadim doğa dinlerine inanan kişilere verilen genel ad.

  dinlerin yaygınlaştığı kentsel bölgelerden çok kırsal bölgelerde görülen din çeşiti de diyebiliriz. her şeylerini doğadan kazanan insanların doğaya teşekkürü olarak da bakabiliriz, doğaya ait hiç bir şeye zarar vermez ve genel olarak doğada bulunan her şeyin bir ruhu olduğuna inanırlar.

  eski türkler de pagan dinlerinden oldukça etkilenmişlerdir, keşke hep öyle naif kalsaymışız.

  12 şubat 2016 16:23

  2. Yazıda, pagan inanışların esası ve pagan kültürüne dair örnekler, semavi dinlerde özelde Hristiyanlık üzerine nasıl etkileri olduğu anlatıldı. 

  hiçbir eski pagan topluluk ne kendi inancı için 'paganizm' demiş, ne de kendisine 'pagan' demiştir. Bu adlandırma sonraları bu toplulukların inançlarını genel çatı altında toplamak amacıyla verilmiştir.

  Paganizm, Latince “paganus” kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin anlamı ise, “kırsal”dır. Bazı kaynaklara göre, Hristiyanlığın yayılma sürecinin daha çok kentsel alanlarda yaşanması, köy ve küçük mecralarda bu dinin yayılmasının neredeyse çok az görülmesi nedeniyle, Hristiyan olmayanlar peşin bir hükümle köylü şeklinde anılmıştır. Buradan yola çıkan zamanın toplumu, kırsal alanlarda yaşayan insanları paganist olarak isimlendirmiştir. Yine isim olarak incelendiğinde, pagan kavramı batı dillerinde çok eski tarihlerde de kullanılmışken; paganizm sözcüğü daha sonradan türeyen bir kavram olarak görülmektedir. 

  Hinduizm, Şinto inancı, Cermen paganizmi, Kelt çoktanrıcılığı, Yunan ve Roma dinleri, Arap paganizmi, Mısır çoktanrıcılığı, Slav ve Baltık çoktanrıcılıkları pagan dinlerden olarak tanımlanmaktadır.

  Pagan inanç yelpazesi öyle geniştir ki bünyesinde animizm, çoktanrıcılık, panteizm ve hatta tektanrıcılık da görülmektedir. Bu bağlamda paganist bir dini belirleyen birkaç önemli hat vardır.

  Paganizm, insan, hayvan, bitki, taş, toprak ayırt etmeden yaşayan ve var olan her canlının ve “şey”in bir ruhu olduğuna ve bu ruhların her birisinin de kutsal olduğuna inanan, binlerce yıllık birikime sahip olan bir inanç sistemidir ve herhangi bir kurallar kitabına, metoda, sisteme bağlı değildir, yalnızca doğayla uyum içinde yaşamayı esas alır.

  Günümüzde, tektanrıcı (İbrahimî) dinler öncesindeki inançları benimseyen gruplara “pagan”, onların felsefelerine de “paganizm” deniyor. Evren anlayışı Dine sahip değildir, bir yaşam ve düşünce biçimine uygun olarak yaşamayı esas alır. Çoktanrılı değil, “çoğul ve heterojen” bir evrensel güçler, enerjiler sistemi esastır.  Eğer mitlere dikkat edilirse, bugün bizim “tanrı” olarak yorumladığımız güçlerin aslında evrenin düzenleyici dinamiklerine gönderme olduğunu anlarız.

  Paganizmin temel anlayışı şudur: Evrende tanrıdan başka bir şey yok. Ondan başka bir materyal yok. Dolayısıyla tanrı yaratmak için sadece kendini kullanabilir. Dolayısıyla da yaratılan her şey O’dur. Bugün pagan olarak adlandırılan o heterojen ve değişken düşünce sisteminin bütün çağları aşan ortak özelliği, evreni bir bütün ve tutarlılık içinde görme yaklaşımına dayanmasıdır. Hıristiyanlığın yaygınlaşmaya başlamasından sonra Paganizm, Politeizm (çok tanrıcılık) ile eş anlamlı tutulmuştur.

  Genel anlamda Paganizm İlahi dinler dışındaki dinler için kullanılır. Dünyanın birçok yerindeki farklı inanışlar, mitoloji hatta putperestlik bile paganizmin bir sınıfı olarak kullanılır. Lakin bu sınıflandırma tamamen yanlıştır. Bozulmamış Ana (Öz) Paganizm’den bahsedecek olursak, tek tanrıçaya (doğa ana) ibadet vardır. Bunun dışında tek tanrıçadan daha güçsüz ve alt seviyede bazı tanrı ve tanrıçalara paganizmin çeşidine göre inanılabilir ya da inanılmayabilir. Putperestler gibi heykellere tapınma olayı paganlarda görülmez. Öz paganizmi aslen doğa dini olarak görmek daha doğru olacaktır.

  Öz paganizmin gelen özellikleri:

  - Tek tanrı (tanrıça) olan doğa anaya inanırlar. Bunun yanında yardımcı tanrılar olabilir.

  - Şeytan inancı yoktur, varlığını kabul etmezler ancak cehennemsiz ahrete inanırlar.

  - Herhangi bir kurtarıcıya inanmazlar, doğa kendini korur.

  - Tanrıça herkese karşı adaletlidir, taraf tutmaz.

  - Doğa enerjisine inanılır.

  - Doğa, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar (kısaca canlı varlıklar) ve gök cisimleri kutsaldır.

  - Sınırlı doğal dengeye inanılır. Doğum, üreme ve ölüm kutsal bir döngüdür.

  - 5 ana elemente inanılır.   

  - Mutlak kadın-erkek eşitliği vardır. Irk ve dil farkı reddedilir.

  - Kadın ve doğurganlık kutsaldır. Doğanın içindeki her varlık kutsaldır, boş yere zarar verilmemelidir.

  - Her şeyin bir zıttı vardır, tanrıçanın ise zıttı olmadığı için tanrıçadır.

  - Temeli Avrasya’dır.

  Paganizmin en ilginç konularından biri ise, erkek eşcinselliğine çok sıcak bakılmamasına rağmen, kadın eşcinselliği yani lezbiyenliğin Paganizm’de tamamen doğal olmasıdır ( hatta bazı Pagan inanışlarında kutsal). Bunun nedeni ise, tanrıçanın dişi olarak görülmesi ve erkek yerine bir dişiye hayran olmanın daha onurlu bir davranış olduğudur. Hatta iki eşcinsel kadın ile bir adet erkekten oluşan üçlü cinsel ilişki yine aynı nedenle kabul görmektedir.

  Paganizm'de bulunan ilginç cinsellik geleneklerden biri de ilişki sırasında sıvının kutsallığı üzerinedir. Öz paganizm hiçbir şekilde koruyucuları, kondom ve türevlerini tasvip etmez. İlişkiye girildiğinde sıvı alış verişi olmalıdır. Bu yüzden cinsel ilişki gibi aynı zamanda öpüşme ve eşlerden birinin vücudu ile diğer eşin oral teması da kutsal sayılmaktadır. (Bu yüzden öz paganizmde cinselliğin elementi aynı zamanda su'dur.) Pagan inancına göre yaratmak Tanrıça’ya mahsustur. İki kişinin cinsel birleşmesi sonucunda üreme durumunda tanrıçanın işini yapmış ve bir nevi kutsallaşmış olurlar.

  Hıristiyanlık’ın kutsal sembolleri olan balık ve haç pagan kökenlidir. Haç, Zodyak takviminden, balık ise pagan burçlarından alınmıştır.

  Zodyak takviminin eski versiyonlarında ortada güneş tanrısı yer alırken, Hıristiyanlık’ın yayılmasından sonra ortadaki tanrının yerini İsa almıştır. Güneş tanrısının kutsal günü olan Pazar günü ( Latin dillerinde Güneş Günü ) olması ve aynı şekilde Hıristiyanlık’ın da kutsal gününün kutsal günün Pazar günü olması tesadüf değildir. İsa, pagan tanrılarından Güneş Tanrısının yerini almıştır.

  Hz. İsa’nın kısaca 25 Aralık’ta doğduğu, çarmıha gerildiği, üç gün ölü kaldığı ve tekrar dirildiğine dair bir inanış hâkimdir. Ancak bu hikâye de aslen pagan kökenlidir. Eski pagan tanrılarından Horus, Attis, Krishna, Dionysus ve Mithra da aynı şekilde 25 Aralık’ta doğmuş, çarmıha gerilmiş, üç gün ölü kalmış ve tekrar dirilmiştir, inanışa göre. Horus`un 12 havarisi vardı, su üstünde yürümüş ve hastaları iyileştirmişti, tıpkı İsa gibi. 

  Peki, neden 25 Aralık? Bu olay tamamen astrolojiktir. İsa’nın lakaplarından “doğunun yıldızı” aslında Sirius denen bir yıldızdır ve onu takip eden 3 adet “3 kral” adında yıldız bulunmaktadır. Bu Sirius güneşin doğacağı yeri gösterir ve 3 yıldız da bu nedenle Sirius yıldızını takip eder. Tahmin edeceğiniz gibi Hıristiyanlık’ta da üç adet kral İsa’yı takip etmişlerdir. 25 Aralık ise güneşin doğum ve batımıyla ilgili bir tarihtir. 22 Aralık, klasik dünyanın kışın en uzun gecesinden yani 21 Aralık itibariyle güneşin Kuzey Yarım kürede en az gözüktüğü tarihtir. Ve güneş hemen yükselmeye başlamaz. 3 gün boyunca güneş aynı sürede gözükmeye devam eder, 25 Aralık itibariyle de haç şeklinde olan güney takımyıldızı üzerinden yükselmeye başlar. Artık günler uzar, geceler kısalır ve klasik dünyaya sıcak yani daha rahat bir yaşam yani tarım imkanı yani hayat gelmeye başlar. İşte bu yüzden ''güneş, haç üzerinde öldü, 3 gün ölü kaldı ve tekrar dirildi'', denir İncil'de. İşte bu yüzden, çoğu pagan tanrısı ve bir pagan tanrısı denilebilecek İsa , haç, ölüm ve sonra dirilme hikayesini ortak yaşar. Tamamıyla bir doğa olayı olan bu durum yani kuzeye güneşi takip eden baharın gelişi, pagan inanışlara uygun olarak bugün paskalya denilen bir kutlama ile kutlanırdı eskiden. Ve 25 aralıkta olan bu süreç, sonraki her Tanrı tarafından kullanılmıştır. Hristiyanlık dahil. 

  Ayrıca 12 havari, isa hikayesinde olduğu gibi Horus, Mithra gibi eski tanrılar tarafından da konu edilmiştir. Bu 12 havari, eski pagan inanışlarda 12 burcu temsil eder ve Ama bu kadar değil. Bu burç tablosu Zodyak çaprazında oluşturulmuştur, aynı zamanda Zodyak çaprazının simgesi ise bugün Hristiyanların kullandığı haçın ta kendisidir. İsa güneş ile betimlenir İncil de çünkü Zodyak da güneş merkezi konumdadır, isa hep haç ile betimlenir çünkü Zodyak da güneş doğuşu 25 aralıkta olan haç şeklinde olan yıldızların üzerinde doğar. 

  Mesela isanın Hristiyan Mitolojisinde doğum tarihi, pagan inanışlarına göre balık çağının başladığı tarihtir. Dikkat ederseniz, Hristiyanlar, isa amplemini bir balık içinde gösterir. 

  İncil de, isanın kendinden sonra kimin takip edilmesi gerektiğini dair açıklaması elinde Kova bulunan adamın takip edilmesidir. Pagan inanış ve Zodyaka göre, şu an içinde bulunduğumuz balık çağı bitince kova çağı başlayacaktır. 

  Size bırakacağım bir konu, paganizmdeki kutsal üçlü ( Holy Trinity ) ile hıristiyanlık’ta ki kutsal üçlü ( Holy Trinity ) inancını karşılaştırınız, tamamen aynı olduğunu göreceksiniz. Bu kısım için daha fazla bilgiyi zeigest belgeselinde bulabilirsiniz. 

  Pagan inanışların Hristiyanlık inancını nasıl etkilediğini çok ünlü bir belgesel olan zeigest belgeselinde bulabilirsiniz. Benim görüşüm, Hristiyanlık semavi bir din değil paganist bir din olduğu. 

  Ağaca çaput bağlamak, türbelere ziyarete gitmek, mezar taşı kullanmak ve daha birçok gelenek, paganizmden İslam’a geçmiş çeşitli alışkanlıklardır.

  Adettendir, kaynak verelim. Pek çok siteden faydalandım, hepsinden parça parça ama kaynak olarak burayı (link: https://asiyeutku.blogspot.com/2011/11/paganizm-incelemesi-bir-cok-yerli-ve.html Verelim)

  3 ekim 2019 20:34