sorular içinde ara
yeni soru sor
son sorular
son cevaplar
kategoriler
 • süslü
 • moda alışveriş
 • kuaför & güzellik merkezi
 • sağlık
 • spor
 • gönül işleri
 • aile arkadaş ilişkileri
 • cinsellik
 • eğitim & kariyer
 • seyahat
 • pet
 • sanat
 • bürokrasi
 • diğer
girdi yaz
medya ekle
 • linki kopyala
 • şikayet et
 • girdiler (2)
 • medya (0)

1. Ahlak felsefesi. Felsefenin ödev, yükümlülük, sorumluluk ve erdem gibi kavramlarını analiz eden, iyi veya kötüyle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ahlaki eylemin doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalı.

ayrıca Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü.

tanımlar tdk.

görüldüğü üzere hakkında bir şeyler öğrenmek için 2 dakikalık bir google araştırması yeterlidir. anlamını bilmeyen ve bunu utanmadan söyleyenlere denecek tek bir şey vardır:

(bkz: google it you moron)

derseniz ki ben derinlerine ineceğim, daha detaylı öğrenmek ve etiğe ilişkin değişik bir bakış açısı kazanmak için (gbkz: Alain Badio)'nun etik isimli kitabı okunabilir. yalnız söz konusu kitabı okumak "okuduğunu anlamak" dışında belli bir birikim de gerektirecektir.

(yazar: cerberus) uktesi.

6 şubat 2017 13:26 8 şubat 2017 11:36

2. Rushworth Kidder’e göre etiğin standart bir tanımı insan davranışının bilimi veya ahlaki değerlerin bilimi gibi kısımları ihtiva etmektedir. Richard William Paul ve Linda Elder etiğin tanımını “ Hangi davranışların, duygusal varlıklara yardım etmekte veya zararda bulunmakta olduğunun belirlenmesinde yol gösteren bir takım kavramlar ve prensipler (a set of concepts and principles that guide us in determining what behavior helps or harms sentient creatures)” şeklinde yapmaktadır. Cambridge sözlüğü ise etik kavramının tanımı “Kabul edilmiş inanışların kontrol ettiği davranışlar sistemi, özellikle moral değerler hakkında olan sistem (a system of accepted beliefs that control behaviour,especially such a system based on morals)” şeklinde yapmaktadır. TDK’ ya göre etik kelimesi “ Töre bilimi, Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü, Etik bilimi, Ahlaki, ahlakla ilgili” gibi anlamlara gelmektedir.

Etik kavramının tanımını yapacak olursak: Etik, doğru ve yanlışın belli kurallara bağlanarak sistematik olarak açıklandığı felsefe sistemidir.

Etik davranışa ilişkin bir kavramdır. Halk arasında kullanılan "hiç etik değilsin" cümlesi yanlış bir kullanım teşkil etmektedir. Çünkü kişinin iyi veya kötü olması değil davranışın iyi veya kötü olması mümkündür. Kavramların bu şekilde mahiyetine uygun kullanılmaması, kavramın içinin boşalmasına sebebiyet verir ki bu nedenle dikkat edilmesi gerekir.

Etik kavramı hayatın bir çok alanında kendine yer bulmaktadır.

Yönetimde etik kavramı, gücün kötüye kullanlmasını engelleme amacıyla bir takım prensipler getirilmesine yarar. Örnek olarak yönetim gücünü profesyonellikten uzak olarak ayrımcılık yapma, baskı kurma amacıyla kullanılması etiğe aykırı davranışlar olarak gösterilebilir.

Bilimsel çalışmadaki amaç gerçeğe ulaşmaktır. Ancak bu gerçeğe ulaşırken ki süreçte insanlara, hayvanlara ve çevreye zarar verilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu zarar kavramının kapsamına fiziksel zararlar girdiği gibi psikolojik zararlar da girmektedir.

Bilimsel çalışmada etik ise iki yönlü olarak kendini gösterir.

Birincisi bilimsel araştırma yapılırken uyulması gerek kurallara işaret eder. Örneğin, hayvanlara, insanlara eziyet edilmesini engelleme, çevreye zarar verilmesinin engellenmesi gibi amaçlar etik kuralların konulmasında gözetilen amaçlar arasındadır. tarih boyunca deneylerde kölelerin, esirlerin veya fakir insanların kullanıldığı görülmektedir. Bunun ahlaki olarak yanlış olduğunun tespiti bağlı olduğumuz inanç veya felsefi sistemler aracılığıyla ölçümleyebilmekteyiz. Bu nedenle meslek birlikleri etik kuralları koymaktadır. Ancak bu şekilde üçüncü kişileri ve kamuyu ilgilendiren bir konuda kişinin bağlı olduğu sisteme bu düzenleme yapmayı bırakmak güvenliğin sağlanması ve hakların korunması açısından pratik olmayacaktır. bu nedenle bu kavramın koruması anayasa ve diğer mevzuatla koruma altına alınmıştır. Buna örnek olarak türk ceza kanunu madde 90'da düzenlenen insan üzerinde deney suçu ve tck 181 ve devamında düzenlenen çevreye karşı suçları örnek olarak verebiliriz.

Bilimsel çalışmada etiğin kendini gösterdiği diğer alan ise fikir haklarının korunması ile alakalıdır. Başkasının fikrine kaynak göstererek atıf yapılması gerekmektedir. Aksi durumda intihal davranışı gerçekleştirilmiş olmaktadır bu ise emek hırsızlığı teşkil edecektir.

Ayrıca kişinin eserlerinde sadece kendi eserlerine atıf yapması, kaynak göstermeden bir bilgi paylaşması, hayali makalelere atıf yapması da etiğe aykırı durumlardandır.

6 şubat 2017 14:34 7 şubat 2017 21:23

ilginizi çekebilecek benzer başlıklar